Hofparken
Hofparken header
Hofparken header

Disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Eigenaar: eigenaar van de website
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • De content: alle op de website aanwezige inhoud
  1. De onderstaande punten zijn van toepassing op de pagina die u momenteel bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. Deze content is met de grootst mogelijke zorg door de eigenaar samengesteld, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  3. De eigenaar is geenszins verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  4. Oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van de content of delen hiervan, maken inbreuk op de intellectuele rechten.
  5. De vraag om toestemming tot mogelijk gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient altijd schriftelijk aan de eigenaar kenbaar gemaakt te worden.